Nieuws

Het verbinden van bestuur en Zorg bij Anton Constandse

Corine Vreugdenhil is bestuurssecretaris bij Anton Constandse. Een stichting die zich inzet voor het welzijn van mensen die kampen met psychiatrische kwetsbaarheden, soms gepaard gaand met verslavingen, en die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. De naam ‘Anton Constandse’ voor de zorgorganisatie is een eerbetoon aan de Nederlandse journalist en publicist/filosoof Anton Constandse (1899 – 1985) een prominent vrijdenker en een radicaal humanist. Hoewel zijn gedachtegoed niet direct verband houdt met de zorgsector, werd hij jaren geleden gekozen als symbool vanwege zijn standpunten over vrijheid en de unieke waarde van elk individu 
Lees meer

Schakel tussen het bestuur en de verschillende afdelingen binnen de veiligheidsregio

Jacqueline werkt als directie- en bestuurssecretaris bij Veiligheidsregio in de provincie Overijssel, specifiek in Twente. Deze veiligheidsregio omvat 14 gemeenten en wordt geleid door 14 burgemeesters. Ze legt uit dat volgens de wet burgemeesters automatisch deel uitmaken van het bestuur van een veiligheidsregio. Hun verantwoordelijkheden omvatten onder andere openbare orde en veiligheid, inclusief toezicht op politie en brandweer. Naast haar taken als directiesecretaris speelt Jacqueline ook een essentiële rol als coordinator bedrijfsvoering van veiligheidsregio Twente en stuurt ze een team van communicatie-adviseurs, juristen en managementondersteuners aan 
Lees meer

Per toeval in het onderwijs terechtgekomen, maar nooit spijt gehad

Petra Walsweer is per toeval in het onderwijs terechtgekomen, maar heeft er nooit spijt van gehad. Haar loopbaan begon in het mbo tijdens een periode van fusies, waar ze al sinds de late jaren 80, begin jaren 90 bij betrokken is. Met veel verschillende ervaringen door fusies op diverse locaties, heeft ze ook veel kansen gekregen. Ze gelooft dat naast hard werken en je laten zien, ook een beetje geluk nodig is om vooruit te komen. Haar carrière als bestuurssecretaris is snel gegaan; ze is dankbaar voor de kansen die ze binnen de organisatie heeft gekregen 
Lees meer

Ik vind mezelf geen typische bestuurssecretaris

Katjoesja Siccama is naar de functie van bestuurssecretaris toe gegroeid. Het pad dat ze heeft gevolgd is als volgt: zij is 15 jaar professioneel danseres geweest met een eigen dansgezelschap, waarbij het goed kunnen managen van de beroepspraktijk van essentieel belang is. Toen haar eerste zoon werd geboren wilde ze niet meer uit een koffer leven. Ze stapte naar het uitzendbureau en via wat tussensprongetjes kwam ze in 2011 bij Blijf Groep terecht waar ze als managementassistente doorgroeide naar de functie van bestuurssecretaris. Ze ondersteunt de RvT, de directeur-bestuurder en het management in besluitvorming en is voor hen een sparringpartner 
Lees meer

Als ‘spin in het web’ heb je veel kennis en oefen je invloed uit

Marcel Claessen, manager beleids- & bestuursondersteuning bij Wonen Zuid, benadrukt hoe betekenisvol de rol van bestuurssecretaris is. ”Je hebt veel vrijheid, werkt zelfstandig en als ‘spin in het web’ heb je veel kennis en oefen je invloed uit”, legt Marcel uit. Daarbij heeft Marcel een dubbelrol als manager beleid en als bestuurssecretaris. Hij stuurt ook het team aan waarbinnen beleidsontwikkeling, juridisch control en communicatie & marketing vallen. Als bestuurssecretaris en manager heeft hij een verbindende rol tussen RvC en bestuurder of directie, directieteam en organisatie, de organisatie en externen als de stakeholder huurdersorganisatie of visitatiecommissie 
Lees meer

Bestuurssecretaris blijft een functie waarvan je er maar één hebt in de organisatie en die binnen elke organisatie anders wordt ingevuld

Eén van de drijfveren van Nicky Linskens, bestuurssecretaris bij MIK & PIW groep is eraan bijdragen dat mensen soms over hun eigen schaduw heenstappen en nog meer bereid zijn om samen te werken ten behoeve van het collectieve belang. Ze maakt deel uit van het MT, is inhoudelijk adviseur van de bestuurder, heeft een voorbereidende en verbindende rol in de ondernemingsraad en Raad van Toezicht en stuurt het team beleid & kwaliteit en marketing & communicatie aan. “Zo verbind je tussen de verschillende gremia”, aldus Nicky 
Lees meer

Wij noemen onszelf geen sociaal ontwikkelbedrijf maar een talentbedrijf

Caparis is een van de grootste sociale werkbedrijven van Nederland. Het bedrijf heeft de ambitie om een volledig circulair talentbedrijf te worden. Daarmee willen zij bijdragen aan een betere wereld. Zo wil Caparis volledig CO2 neutraal zijn, hun wagenpark volledig verduurzamen en de eerste zijn die de 8.000 zonnepanelen op het eigen dak kan recyclen. Dit doen zij met de mensen die op eigen kracht de arbeidsmarkt niet kunnen bereiken. Een maatschappelijke missie waar Anita Haneman haar unieke bijdrage aan het grotere geheel levert 
Lees meer

Voor mij is dit een mooie match

Marco Schilder is Managementconsultant bij BDO Advisory. Hij is gespecialiseerd in ’financiële functie-advisering’ waarbij hij CFO’s en financiële functies helpt bij het optimaliseren van hun processen, organisatie, technologie en managementinformatie. Hiermee ondersteunt hij organisaties in de transformatie naar het digitale tijdperk. Binnen de Finance kennisgroepen levert BDO een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en delen van kennis binnen het vakgebied 
Lees meer

Want samen bereik je nu eenmaal meer dan alleen

Zorgorganisatie Norschoten haalde Helma binnen als frisse wind om het bestuur te adviseren voor een verdere professionalisering. Op 1 maart jl. is Helma gestart als Bestuurssecretaris en compliance officer en heeft zij met enthousiasme deze adviesrol opgepakt. Naast de werkzaamheden als bestuurssecretaris zal zij leiding gaan geven aan de secretariële afdelingen. Zij zal zich daarbij gaan richten op het cliëntenbelang, het medewerkersbelang en dat wat het bedrijf nodig heeft richting toekomst, met het oog op de ontwikkelingen in de zorg 
Lees meer

Je ziet een beweging van Jeugdbescherming naar Kind- en Gezinsbescherming

Van jongs af aan zet Evelyn zich in voor het welzijn van anderen. Evelyn heeft een achtergrond als maatschappelijk werker in de forensische psychiatrie. In die periode heeft ze een Post HBO-opleiding gedaan met als doel gezinsgericht te werken. Hier leerde Evelyn meer over contextueel systemisch denken en werken. Na een reorganisatie is zij als jeugdreclasseerder bij het toenmalige Bureau Jeugdzorg gestart. Daar pakte ze, naast het begeleiden van jongeren, al snel projecten en beleidsmatige werkzaamheden op. Na de transitie van Bureau Jeugdzorg naar Jeugdbescherming Gelderland werd een beroep gedaan op mensen uit het werkveld, zoals Evelyn, om vernieuwingsprojecten op te pakken. Met samenwerkingspartners heeft Evelyn de nieuwe jeugdbescherming geïntroduceerd. ’Hoe werk je samen met lokale teams, hoe zet je vernieuwingen in zoals burgervoogdij, hoe ga je samen reflecteren en daarvoor methodische leerbijeenkomsten beter faciliteren, en hoe werk je samen met de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis daarin.’ ”Het was een pittige klus die parallel liep aan een reorganisatie van 850 naar 350 collega’s waarbij ook de noodzaak voor de zorg door ging”, aldus Evelyn 
Lees meer