Futureproof Governance oftewel hoe toekomstbestendig is onze besluitvorming eigenlijk?

Landelijke Inspire & Nive bijeenkomst voor Bestuurs- en Directiesecretarissen

o.l.v Mildred Hofkes op donderdag 14 november 2024, van 13.30 uur tot circa 17.15 uur, bij Miele in Vianen (De Limiet 2).

Thema: Futureproof Governance oftewel hoe toekomstbestendig is onze besluitvorming eigenlijk?

Toekomstbestendigheid en de stem van jonge generaties zijn thema’s die winnen aan actualiteit. Wat betekent toekomstbestendig besturen concreet en hoe krijgen jongere mensen hier een stem in?

Mildred Hofkes was zelf lang bezig met een zoektocht vanuit de vraag ‘Wat is toekomstbestendig besturen?’. Wie zitten er in bestuurskamers? Welke type mensen zit daar, vanuit welke intentie? In hoeverre zijn ze vrij om ‘het goede’ te beslissen, wat dat ook kan zijn? Welke informatie hebben ze op tafel liggen, op basis waarvan ze besluiten nemen? Hoe kwalitatief is die informatie en hoe stuur je daarop? Hoe transparant communiceer je over dilemma’s?

Het systeem van besluitvorming, zoals governance nu is ingericht, maakt dat besluiten op een bepaalde wijze worden genomen, voornamelijk vanuit financieel rendement. Bijna bij alle bedrijven staan dezelfde punten op de agenda: financieel, organisatie (FTE’s, vaak kostenreductie), compliance en ‘een beetje strategie’. Strategie valt bijna altijd van de agenda vanwege tijdgebrek. Secretarissen spelen een belangrijke rol bij governance verandertrajecten. Juist deze groep wordt vooruitgestuurd om, vanuit een behoefte van het bestuur en de toezichtvisie, de laatste trends en ontwikkelingen op te halen over governance (ESG/CSRD en de verplichte stakeholderdialoog)

Wat ontbreekt aan dit huidige governance model is: waar zijn de stemmen van buiten, klanten, leveranciers? Stemmen van future leaders, jonge mensen? “Eindelijk komt de maatschappij met zaken als ESG en CSRD. Zaken die vroeger onbespreekbaar bleven worden nu steeds meer inzichtelijk”.

Bij NieuwBestuur, het bureau van Mildred, wordt gewerkt met het concept van een ‘YoungBoard’ binnen een bedrijf. Dat komt meestal voort uit een behoefte van twee kanten. Aan de ene kant jonge mensen (onder de 30) die een stem willen hebben in het bedrijf en aan de andere kant het bestuur dat zich wil laten spiegelen.

NieuwBestuur staat voor een impactvolle ESG-strategie waarbij stakeholderdialoog (outside-in), jonge mensen (YoungBoard) en de maatschappij (CSRD & CSDDD) een rol krijgen op de bestuursagenda. Zij helpen organisaties om hun bestuursmodel te kantelen naar een toekomstbestendig, robuust en weerbaar bestuursmodel gericht op draagvlak voor mens en natuur. Dit wordt de ‘Bestuurswende’ genoemd. Het Futureproof Governance staat voor toekomstbestendig besturen. De stem van de toekomst krijgt een plaats in het besluitvormingsproces van nu.

Spreker: Mildred Hofkes

Mildred Hofkes is bestuursadviseur, onderzoeker, publicist, oprichter van het platform NieuwBestuur voor Futureproof Governance en stakeholderdialoog. Met haar team maakt Hofkes zich sterk voor ‘toekomstbestendig besturen’ door het organiseren van macht & tegenkracht middels stakeholderdialoog en het oprichten van YoungBoards.

Programma

13.30 – 14.00 uur: Ontvangst deelnemers met een kopje koffie/thee en lekkernij
14.00 – 14.05 uur: Welkomstwoord door Frans Scheefhals (Nive) & Dorien Detmers (Inspire)
14.05 – 15.00 uur: Lezing Mildred Hofkes
15.00 – 15.15 uur: Pauze
15.15 – 16.30 uur: Interactive werksessie
16.30 – 17.15 uur: Netwerkborrel

Aanmelden kan via het inschrijfformulier onderaan de pagina

De landelijke bijeenkomst is voor leden inbegrepen in hun jaarprogramma. Ben je bestuurs- of directiesecretaris en nog geen deelnemer van Inspire of Nive, dan is dit de uitgelezen kans om een van onze bijeenkomsten te bezoeken. Kosten voor deelname zijn €225,-.

Een week voor de bijeenkomst ontvang je de definitieve bevestiging met de laatste details. Heb je vragen? Mail gerust even naar Christy (christy@inspireprofessionals.nl)

Wij hopen je van harte te mogen verwelkomen op donderdag 14 november bij Miele in Vianen!

Team Inspire

Aanmelden landelijke Inspire bijeenkomst op 14 november 2024

Naam(Vereist)