Deelnemer aan het woord…

Marcel Claessen, manager beleids- & bestuursondersteuning bij Wonen Zuid

Marcel Claessen, manager beleids- & bestuursondersteuning bij Wonen Zuid, benadrukt hoe betekenisvol de rol van bestuurssecretaris is. ”Je hebt veel vrijheid, werkt zelfstandig en als ‘spin in het web’ heb je veel kennis en oefen je invloed uit”, legt Marcel uit. Daarbij heeft Marcel een dubbelrol als manager beleid en als bestuurssecretaris. Hij stuurt ook het team aan waarbinnen beleidsontwikkeling, juridisch control en communicatie & marketing vallen. Als bestuurssecretaris en manager heeft hij een verbindende rol tussen RvC en bestuurder of directie, directieteam en organisatie, de organisatie en externen als de stakeholder huurdersorganisatie of visitatiecommissie.

Marcel vult aan: ”Voor de bestuurder ben je als bestuurssecretaris vaak een onmisbare schakel. Dat geldt ook voor de RvC. Je maakt de agenda, denkt na over besluiten, de follow up en het terugkoppelen. Je bent de partij die met bureaus schakelt, de hoeder van governance, wat staat er in statuten, wat staat in de reglementen, voldoen we daaraan, maakt een jaarplan voor de raad. Je bent ook een soort van vertrouwenspersoon.”

Persoonlijke eigenschappen van Marcel die van toepassing zijn in zijn rol als bestuurssecretaris zijn: enthousiasme, energiek, veel bordjes draaiende houden en het hebben van een sociaal politieke bestuurlijke antenne. Hiermee verstaat Marcel, in combinatie met de kennis die hij opdoet in de organisatie en de inhoudelijke rol die hij heeft, zijn vak.

Prettig wonen in Limburg
Wonen Zuid is een sociale verhuurder met circa 14.000 woningen in Midden-Limburg, verdeeld over tien gemeenten. Wonen Zuid onderscheidt zich door een betaalbaar woningaanbod en maakt zich sterk voor ‘prettig wonen’ in de woning en leefomgeving. Wonen Zuid is een maatschappelijk ondernemer die vooruitkijkt en denkt. Ze transformeren van een vastgoedbedrijf naar een meer maatschappelijke vastgoedorganisatie, meer mensgerichter. Wonen & zorg, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijk thema’s. De aandacht gaat uit naar wijken en buurten en hierin zoeken zij ook de samenwerking en verbinding op met andere partijen.

”Als corporatie maak je vaak het verschil in de wijk”, legt Marcel uit. ”We zitten in tien gemeentes maar zijn heel erg geconcentreerd in bepaalde wijken en buurten. We kunnen mede door onze omvang daardoor het verschil maken. Als grootste woningbezitter kun je eenvoudiger de regie nemen, je kunt initiëren, je hebt voldoende massa om dingen voor elkaar te krijgen, je kunt aan een integraal plan werken voor een hele wijk waarin je partijen kunt meenemen. Je kunt samen met de gemeente ook echt dat verschil maken. Je ziet dat wanneer een wijk wordt getransformeerd, het beter gaat in de wijk. Je stimuleert participatie. Je ziet dat mensen kunnen groeien als de eigen woning en leefomgeving beter zijn. Dat zie je terug in de stenen, maar je kunt ook werken aan de sociale en economische aspecten in de wijk. Zijn er activiteiten, is er sport, is er kinderopvang, is het veilig, is er bedrijvigheid? Hiertoe neemt Wonen Zuid het initiatief. Een voorbeeld in Roermond. We stellen daar een woning ter beschikking als ‘huiskamer’ van de wijk. Daarin kunnen mensen samen komen om koffie te drinken, koken, eten en gezamenlijke activiteiten doen, bijvoorbeeld de Nederlandse taal leren. We werken hierin samen met welzijnsorganisaties.”

”Zo hebben we ook een wensportefeuille voor ons vastgoed, we moeten altijd ver vooruitdenken. Denken in lange termijn ontwikkeling, zoals wat betekent zorg en wat gaat er veranderen. Je wil voor de toekomst vraag en aanbod op elkaar aan laten sluiten. Limburg is één van de provincies die het meest ‘vergrijst’. Wonen Zuid erkent dit, heeft dit in kaart gebracht en werkt en bouwt aan nieuwe levensloopbestendige woningen. Dit doen wij ook door aanpassingen aan te brengen waardoor bestaande woningen beter bereikbaar zijn met een rolstoel of rollator. Of door met zorgorganisaties de zorg anders te organiseren in een wijk, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een multifunctionele voorziening waarin huisarts, fysiotherapeut en zorginstelling kunnen werken.”

De uitdaging voor woningcorporaties
Er ligt ook een enorme opgave in energie en duurzaamheid. Vanaf 2028 mogen woningcorporaties geen woningen meer verhuren met een slecht energielabel (label E, F of G). ”Wonen Zuid heeft best wel oud bezit, betekent dat we ontzettend veel woningen versneld moeten verduurzamen. Dan heb je het over isolatie, zonnepanelen, dubbel glas, en warmtepompen. Daar liggen best wat uitdagingen; warmtepompen zijn nauwelijks te krijgen, de kosten van bouwmaterialen zijn hoog, personeel en bouwmaterialen zijn lastig voorhanden. Ook de wet- en regelgeving van de overheid speelt ons steeds meer parten”.

Bron van inspiratie
Voor Marcel is het lidmaatschap bij Inspire van grote waarde. “Het netwerk bestaat uit een brede groep van secretarissen waarin wonen, onderwijs, zorg, GGZ, revalidatie, welzijn en kinderopvang betrokken zijn. Het is een fijne informele setting, je bent er echt even uit. Het is ook een vertrouwelijke omgeving, want alles was je zegt blijft binnenskamers, zo is afgesproken. Ik moet zeggen dat Inspire het goed organiseert; er zijn goede sprekers over actuele thema’s waar we allemaal mee te maken hebben. Dit kan gaan over drijfveren, boardroom dynamics of vormen van intervisie. Ik vind het heel waardevol. Het is een leuke groep. Je leert elkaar kennen, je kunt elkaar bellen.

Een tip voor bestuurssecretarissen die nog geen lid zijn: ”Ga het gewoon doen. Het verrijkt je. Je investeert in je netwerk. Je leert anderen kennen maar je leert ook het werk van andere sectoren kennen. Soms is het heel praktisch, je steekt er echt iets van op. Ik zou het gewoon aanraden aan iedereen.”

Hartelijk dank aan Marcel Claessen, manager beleids- & bestuursondersteuning en bestuurssecretaris bij Wonen Zuid voor dit interview.