Ervaringen van deelnemers…

Alle ervaringen | Bestuurssecretarissen | Directiesecretarissen Overheid | Finance

“Bij Inspire is het fijn te kunnen sparren met collega directiesecretarissen. Het uitwisselen van ervaringen en dilemma’s is prettig en hierbij leer je ook van de nieuwe inzichten die je met elkaar deelt. Daarnaast worden actuele onderwerpen op de agenda gezet met interessante sprekers. Kortom, een goed en nuttig netwerk“.

Lilian Baert – de Looff
Adviseur en secretaris | Directieraad | BAR-organisatie

“Elke keer is het een verrassing te ontdekken dat er vrijwel dezelfde vraagstukken zijn bij de collega’s van andere branches en dat de oplossingsrichtingen mijlenver uit elkaar lopen. Wat ik een normale gang van zaken vind, laat bij de ander de wenkbrauwen optrekken. Secretarissen kunnen het zich zo moeilijk maken”.

Ron Willems
Bestuurssecretaris bij Bo-Ex

“Elke bijeenkomst is een feest van herkenning. Het is erg leerzaam om ervaringen uit te wisselen met anderen die de uitdagingen in de rol van directiesecretaris als geen ander kennen. Daarnaast zijn de verschillende gastsprekers een bron van inspiratie. Een mooie manier om even uit de dagelijkse praktijk te stappen en te reflecteren.”

Florine Jonker
Directiesecretaris Beheer en Uitvoering Provincie Noord-Holland

“Ik ben vanaf de oprichting lid van Inspire en ga met veel plezier naar de bijeenkomsten. Het geeft mij de gelegenheid om even los te komen van Amarant en ervaringen te delen met andere bestuurssecretarissen. Hoe vullen zij hun rol in en wat kan ik daarvan leren? Ook de sprekers brengen inspiratie en schetsen nieuwe ontwikkelingen en/of theoretische modellen. Inspire biedt mij een mooi evenwicht in het bijhouden van de theorie, intervisie en netwerken.”

Sophie Bastijn - van den Bergh
Bestuurssecretaris bij Amarant

“Voor mij zit de meerwaarde in dat ik ervaringen kan ophalen en kennis kan delen met andere directiesecretarissen. Op een prettige en enthousiaste manier faciliteren jullie onze “club”. Ook tijdens deze Coronatijd lukt het jullie om ons te blijven verbinden met elkaar. Uit beiden haal ik veel energie.”

Anita Sloof
Directiesecretaris Gemeente Roosendaal

“In de kennisgroep kan ik ervaringen uitwisselen, kennis delen en inspiratie opdoen. Maar nog belangrijker vind ik de herkenning bij elkaar en het spiegelen. Uit iedere bijeenkomst neem ik een wijze les mee en die gaat regelmatig meer over mijzelf (in mijn rol) dan over de inhoud.”

Ilse de Vreede
Directiesecretaris Gemeente Den Haag

“Inspire Circle of Professionals is een van de backup’s van mijn geweten. Binnen de groep kun je op een rustige, beschouwende manier vanuit verschillende invalshoeken een onderwerp bespreken. Je ontvangt en deelt als professional kennis. Het voelt als een moment van bezinning in het meestal hectische werk van een bestuurssecretaris. Niet onbelangrijk is dat het nuttige met het aangename wordt gecombineerd. Het aansluitende etentje of de voorafgaande lunch in informele setting is een mooie vorm van netwerken én ontspanning voor mij!”

Ineke (HGJ) Smets, MSc
Secretaris Raad van Bestuur bij Adelante

“Boeiende gesprekken over relevante en actuele onderwerpen, dilemma’s en herkenbare ervaringen bespreken en daarna met inspiratie weer aan de slag. Dat alles in een prettige omgeving, goed verzorgd en als afsluiting fijn napraten samen aan tafel. Zo kom je in contact met een groep vakgenoten uit diverse publieke sectoren waar je ook tussendoor vragen aan kunt stellen en ervaringen of stukken mee kunt delen. Een leuke manier om je rugzakje te blijven vullen met nieuwe inzichten.”

Miriam Zegger
Bestuurssecretaris bij Kentalis

“De netwerkbijeenkomsten van Inspire gaan over relevante en actuele onderwerpen. Vaak zijn interessante sprekers aanwezig om de onderwerpen meer diepgang te geven. Ik kijk uit naar het moment dat de bijeenkomsten weer fysiek mogen, zodat de informele momenten om ervaringen te delen weer terug zijn. Deze momenten om na te praten met vakgenoten zijn namelijk zeer waardevol.”

Ingrid Timmermans
Concerncontroller, NHTV Hogeschool Breda

“De netwerkbijeenkomsten van Inspire geven mij de kans om in een ongedwongen sfeer aan de hand van actuele en interessante thema’s kennis en ervaringen met andere bestuurssecretarissen uit te wisselen”.

Sander van Waes
Bestuurssecretaris bij Severinus

“Naast de inspirerende sprekers, zijn vooral de informele momenten waarop je ervaringen kunt delen met collega bestuurssecretarissen erg waardevol.”

Wilbert van Bakel
Bestuurssecretaris bij Woonbedrijf

“Het is leuk en interessant om in de vaste kennisgroepen vakgenoten te leren kennen en met hen van gedachten te wisselen. Daarnaast zijn geregeld extra sessies buiten de vaste kennisgroep over aanpalende onderwerpen. Dit geeft samen een frisse afwisseling van vakinhoudelijke verdieping en verbreding.”

Nissim Smit
Manager Risk & Compliance Cannock Chase

“De bijeenkomsten van Inspire leveren mij veel inspiratie en nieuwe inzichten op. Heel goed om af en toe buiten de dagelijkse hectiek met collega’s te kunnen klanken en Inspire slaagt er steeds weer in interessante sprekers voor onze groep te zetten, met veel ruimte voor dialoog”.

Veronique Veldhuis
Bestuurssecretaris bij Ziekenhuisgroep Twente

“De bijeenkomsten en het netwerk van Inspire zijn zeker van meerwaarde voor de functie van directieadviseur. Waar de functie vrij intern gericht is, zorgen de bijeenkomsten ervoor dat je even uit de waan van alle dag stapt en met (iets meer) afstand naar de eigen organisatie en de eigen rol kijkt. Dat is een verrijking van het werk, zeker ook omdat het met gelijkgestemden is. Dat zorgt voor herkenning van zaken, maar ook dat je zonder al te veel tekst en uitleg goed kunt sparren en kennis kunt delen. Daarnaast wordt je eigen netwerk vergroot, wat prettig is om ook tussendoor snel met elkaar te kunnen schakelen of informatie te kunnen delen en ophalen.”

Linda van der Heijden
Adviseur gemeentesecretaris en concerndirectie Gemeente Almere

“Hoe waardevol is het kennis te delen met collega directiesecretarissen? En hoe belangrijk is het je netwerk te vergroten en te ervaren hoe actuele thema’s leven bij je collega’s in het land. Voor mij vormt het deelnemen aan het netwerk van Inspire een belangrijke meerwaarde. De bijeenkomsten bieden nieuwe inzichten op onderwerpen die we allemaal tegenkomen in ons dagelijks werk. Maar ook de goede gesprekken met gelijkgestemden zijn een bron van energie. De thema’s sluiten goed aan bij landelijke ontwikkelingen of trends die spelen binnen ons vakgebied. Naast de bijeenkomsten met Inspire heeft het netwerk mij ook iets aanvullends gebracht. Elke twee maanden heb ik met twee collega directiesecretarissen een apart overleg waarin we specifieke kennis en ervaringen uitwisselen. Het netwerk draagt dus naast een groter netwerk ook bij aan de toegankelijkheid van collega directiesecretarissen in andere organisaties. En dat is echt heel mooi.”

Marja de Boer
Directiesecretaris Gemeente Hoorn