Deelnemer aan het woord…

Katjoesja Siccama, Bestuurssecretaris bij Blijf Groep in Amsterdam

Katjoesja Siccama is naar de functie van bestuurssecretaris toe gegroeid. Het pad dat ze heeft gevolgd is als volgt: zij is 15 jaar professioneel danseres geweest met een eigen dansgezelschap, waarbij het goed kunnen managen van de beroepspraktijk van essentieel belang is. Toen haar eerste zoon werd geboren wilde ze niet meer uit een koffer leven. Ze stapte naar het uitzendbureau en via wat tussensprongetjes kwam ze in 2011 bij Blijf Groep terecht waar ze als managementassistente doorgroeide naar de functie van bestuurssecretaris. Ze ondersteunt de RvT, de directeur-bestuurder en het management in besluitvorming en is voor hen een sparringpartner.

Katjoesja over haar rol als bestuurssecretaris: ”Ik vind mezelf geen typische bestuurssecretaris. Inmiddels doe ik het al heel lang en voel ik me heel erg lekker in deze rol dus het past me heel erg goed. Ik zie veel van wat er gaande is en dan vind ik het prettig om diegenen die de dagelijkse leiding hebben te ondersteunen, en te vertalen wat ik zie. Ik zou het zelf helemaal niet beter kunnen. Maar ik kan wel heel goed zien wat er gebeurt en wat er nodig is. Ik ben goed in ordenen. Ik breng structuur aan in de documenten en in de mappen. Wanneer iemand naar iets op zoek is weet ik goed wat hij of zij allemaal nodig heeft. Schrijven vind ik ook heel leuk. ’Schrijven is denken’ zei iemand laatst. En dat is ook zo. Als je iemand helpt met zijn ideeën op papier zetten, dan help je ‘m ook door de juiste vragen te stellen. Wat wil je nu precies, wat wil je nu zeggen, klopt dat. Daarmee orden je gedachtes. De rol is heel breed. Er komen steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij. Ik denk mee en schrijf bijvoorbeeld mee aan de strategische kant, dat is voor mij een persoonlijke uitdaging. Ik denk dat de rol van bestuurssecretaris meer een juridische insteek had, die steeds losser wordt gelaten. Er is meer ruimte voor een brede invulling.”

Blijf Groep
Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen en biedt hulp in Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. In Almere heeft Blijf Groep ook een afdeling Veilig Thuis. Veilig thuis is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daar kunnen burgers en professionals terecht voor adviezen en meldingen. Daarnaast biedt Blijf Groep opvang en ambulante hulp. Dit wordt o.a. ook door de wijkteams gedaan maar Blijf Groep biedt specialistische hulp, daar waar de problematiek ernstiger is. De plaatsing op noodbedden gebeurt door de politie en veilig thuis, maar een situatie in de crisisopvang wordt opgevangen door Blijf Groep. Ook is er een 24/7 hulplijn beschikbaar.

Een tweede Oranje Huis
Het ‘Oranje Huis’ van vroeger: midden in de nacht ga je naar een geheim adres en niemand weet waar je bent. Dit heeft een nieuwe aanpak gekregen. Blijf Groep heeft deze doorontwikkeld. Het Oranje Huis staat nu voor zichtbare opvang midden in de samenleving met een open setting, waar veiligheid voorop staat. De Oranje Huis-aanpak werkt systeemgericht. Er wordt systemisch gekeken naar de situatie waarbinnen het slachtoffer zich bevindt: de pleger, het aandeel van het slachtoffer en wat het slachtoffer zelf kan doen om patronen te doorbreken. Uit onderzoek is gebleken dat die aanpak een relatief veel hoger resultaat heeft dan andere aanpakken. Vijftig procent van de vrouwen in een Oranje Huis ervaart na anderhalf jaar geen geweld meer.  Er is nog meer groei. In Amsterdam komt een tweede Oranje Huis. Daar is Katjoesja heel trots op: ”Ik denk nog steeds hoe is dat gelukt. Het is best een grote stap vind ik maar de afspraak ligt er. Het moet nog gebouwd worden, en er moet nog een locatie komen, maar de afspraak staat.” Hier heeft Katjoesja ook haar bijdrage geleverd, ze heeft meegeschreven aan de notities die de ambtenaren en wethouders hebben ontvangen. Dit in samenhang met de gesprekken die MT-leden hebben gevoerd.

Systeemintegrale aanpak
Blijf Groep zou graag de intergenerationele overdracht doorbreken. Katjoesja legt uit: ”Huiselijk geweld zie je herhalen bij kinderen en je ziet helaas ook dat hetzelfde patroon zich herhaalt bij een nieuwe partner. Wat zou helpen naar onze mening is meer een samenwerking met GGZ en dan een systeemgerichte specialistische en integrale aanpak. Dus wanneer een gezin bij ons binnenkomt, dit gezamenlijk in de juiste volgorde aanpakken. Dat lukt in ons eentje niet. Hierdoor zouden er minder problemen zijn met wachtlijsten of eigen bijdragen. Je hebt hulp nodig op veel gebieden, het is voor een deel GGZ maar het is ook voor een deel ook heel praktisch, zoals hulp met schulden. Voor die samenwerking proberen we ons zeker sterk te maken. We hebben op kleine schaal pilots die het heel goed doen. Wat ook heel mooi om te noemen is, is de samenwerking met de specialistische jeugdhulp. In Amsterdam is dat Altra. Zij komen echt bij ons in huis, daar doen zij hun werk. Een mooiere vorm van samenwerking kun je je eigenlijk niet voorstellen. Als gezinnen daarvoor buiten de deur zouden moeten gaan zou dat op heel veel vlakken problemen opleveren.”

”Wat ik leuk vind is wat wij zelf een ’zalm in de Seine (effectieve hulp bij huiselijk geweld; hoe komen we tot een integrale aanpak?) project noemen. Als voorbeeld voor iets wat onmogelijk lijkt, waarbij veel organisaties nodig zijn en er praktische dingen in de weg staan. Waarbij een heel lange adem nodig is maar waarbij je weet dat het kan. Hieraan zou ik mijn steentje bij willen dragen; aan het bereiken van integrale behandeling voor alle gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld.”

Juridische kennis bij Inspire
Katjoesja over Inspire: ”De thema’s en sprekers zijn altijd heel inspirerend. Ik vind het contact met de andere deelnemers heel waardevol. Er zijn een aantal vaste mensen waar ik heel lang mee in hetzelfde groepje zit waarvan ik weet dat ik ze kan bellen of mailen. Ik vind het heel mooi dat je elkaar vertrouwt. En ik vind het een luxe dat, ik ben dus geen jurist, er op juridisch vlak veel wordt aangereikt. Zoals op het gebied van de WBTR of de CSRD. Na zo’n bijeenkomst heb ik helder wat ik ervan moet weten, en in de rest hoef ik mij niet te verdiepen, heerlijk.

Aan andere bestuurssecretarissen wil ik meegeven: Kom een keertje langs tijdens een regionale bijeenkomst. Inspire biedt je ook een platform waar je vragen kunt stellen en waar je vragen aan elkaar kunt stellen.”

Hartelijk dank aan Katjoesja Siccama, Bestuurssecretaris bij Blijf Groep voor dit interview.