Want samen bereik je nu eenmaal meer dan alleen

Helma Laurier – Bestuurssecretaris en compliance officer bij Zorgorganisatie Norschoten

Zorgorganisatie Norschoten haalde Helma binnen als frisse wind om het bestuur te adviseren voor een verdere professionalisering. Op 1 maart jl. is Helma gestart als Bestuurssecretaris en compliance officer en heeft zij met enthousiasme deze adviesrol opgepakt. Naast de werkzaamheden als bestuurssecretaris zal zij leiding gaan geven aan de secretariële afdelingen. Zij zal zich daarbij gaan richten op het cliëntenbelang, het medewerkersbelang en dat wat het bedrijf nodig heeft richting toekomst, met het oog op de ontwikkelingen in de zorg.

Norschoten is een zorgorganisatie die ouderenzorg, hospicezorg, welzijn, revalidatie en dagbehandeling biedt met locaties in Barneveld en omliggende gemeenten. Dit doen zij samen met
circa 900 medewerkers en 1.000 vrijwilligers. In de organisatie heerst een enorm maatschappelijke betrokkenheid, waarin medewerkers met een gedreven passie, van hart tot hart zorg verlenen waarbij de cliënt centraal staat. Norschoten onderscheidt zich in de hoogcomplexe zorg en behandelcentra, evenals in de actieve samenwerking met haar partners.

Een ontdekkingsreiziger

Helma is geboren en getogen in Bennekom. Ze houdt erg van reizen samen met haar gezin; van dichtbij tot verre oorden, de rust en de ruimte, of juist de drukte van een stad. ”Door te reizen verbreed je je horizon, dat maakt je nederig en dankbaar.” Het komt dan ook niet uit de lucht vallen dat Helma vers vanuit de schoolbanken bij TUI is gaan werken. Hier was ze al reislustig, waarbij ze op ontdekking ging naar bestemmingen. Daarbij stond de klantbehoefte centraal. Op zoek naar nieuwe parels om haar klanten ook goed te adviseren op het reisbureau. Deze baan combineren met een gezin werd wat ingewikkelder en op dat moment werd zij benaderd door een aantal bedrijven. Eén van die bedrijven was een organisatie in Arnhem waarvan de eigenaren meerdere bedrijven hadden, één in internationaal vastgoed en één in fusie en overnames. ”Rijnvast was het vastgoeddeel. Daar
was ik in contact met obligatiehouders, verantwoordelijk voor het organiseren van jaarvergaderingen en was ik contactpersoon voor de huurders van de locaties. Ik organiseerde alles rondom de fusies en overnames. Die combinatie vond ik erg leuk, ik heb altijd wel een uitdaging nodig en deze twee werkvelden waren ontzettend leerzaam.”

CNS Ede kwam op het pad van Helma: een overkoepelend orgaan voor het onderwijs met als doel het leveren van goed onderwijs en een plezierige leeromgeving in het primair onderwijs.
Aanvankelijk had Helma haar twijfels bij een baan in het onderwijs, maar niets leek minder waar. Het gesprek met bestuur en stafhoofden haalde haar meteen over de streep want wat bleek, ze hadden eenzelfde visie op het onderwijs en dezelfde blik op benodigde veranderingen. In deze periode werd er intensief samengewerkt waarbij er van het traditionele werd afgestapt en er meer gekeken werd naar de behoeften van de leerlingen en medewerkers. ”Dat was een hele ommekeer en dat vroeg nogal wat van de organisatie. Juist dat vond ik een ontzettend leuke uitdaging. Ik vond het heel leuk om bezig te zijn met die verandering op het gebied van cultuur, maar ook de organisatiestructuur en om daar mijn kennis en kunde in te brengen. Ook ben ik in die periode met de GMR, leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders, om bottom-up in gesprek gegaan om input op te halen voor een nieuwe koers. Deze koers is ook ingezet.” Een goed moment voor een nieuwe uitdaging.

Het oliemannetje die bruggen slaat

Haar verbeelding om van betekenis te mogen zijn voor een organisatie met een maatschappelijk betrokkenheid en het kunnen toepassen van haar ervaring op een medisch of zorggebied werd werkelijkheid. Zorgorganisatie Norschoten vroeg haar voor de rol van bestuurssecretaris en compliance officer om de organisatie vanuit eenzelfde invalshoek verder te professionaliseren. Helma gaat zich o.a. verdiepen in de organisatiecultuur en -structuur. ”Mijn opdracht en werkzaamheden zijn breed. Daarbij kijk ik ook graag naar de uitdagingen waar de zorg mee te maken heeft en wat voor mogelijkheden er zijn om te innoveren. Als compliance officer kijk ik of we alles volgens de wet- en regelgeving doen. Met een scherpe blik kijk ik naar wat de organisatie nodig heeft, waar de kansen liggen, inspelen op wat er komen gaat ook rondom de politiek en daarop anticiperen. Persoonlijk vind ik het mooi om een stapje verder te gaan. Vasthouden aan wat goed gaat en daarbij keuzes durven maken. Niet alleen doen wat wordt verwacht, maar kijken naar wat de zorg in de regio nodig heeft en de cliënt daarbij centraal zetten. En ook het zicht houden op de medewerkers en wat zij nodig hebben. Want de medewerkers zijn de sleutel. Zij verdienen alle respect voor hun tomeloze inzet. Daarom sprak Norschoten mij ook aan. Zij zetten zich in vanuit de klantbehoefte, van hart tot hart. Zij durven tegen de stroom in te zwemmen.”

De kracht van Helma ligt in haar aanpassingsvermogen. Zij is ervan overtuigd dat iedereen op een andere manier communiceert en benaderd wil worden. Het schakelen daarin is daarbij van belang. Ze is ’het oliemannetje’ die bruggen slaat en mensen bij elkaar brengt. De verschillen mogen wel benoemd worden, maar de kunst is om op zoek te gaan naar dat wat iedereen in beweging zet. Uiteindelijk is er een gemeenschappelijk doel. Helma maakt het werken voor een organisatie (weer) leuk. Door een werkomgeving te creëren waarin iedereen graag mét elkaar werkt, want dat is niet altijd vanzelfsprekend. Dat kan door te luisteren, door gezamenlijke momenten te creëren en elkaar te ontmoeten. Zij vindt de waardering voor de medewerker cruciaal. ”Geef de mensen om je heen een podium, zowel binnen als buiten de organisatie. Want samen bereik je nu eenmaal meer dan alleen.”

Communicatie is key

Communicatie is de key in een organisatie. Helma wil in de organisatie het verschil maken, waarbij ze de cliënt en de medewerker centraal zet. Dit doet ze door gesprekken te voeren en te polsen waar de behoeftes liggen. Hoe maken we het werk leuker of wat heeft de zorg nog meer nodig. Hoe kunnen we elkaar helpen. Medewerkers hebben vaak een goede kijk op de organisatie en wat er beter kan. Zij kunnen bij Helma terecht met hun visie hierop. Ze kijkt ook wat de omgeving voor Norschoten kan betekenen en vice versa en zoekt daarbij de verbinding. “Een maatschappelijke organisatie dat doe je niet alleen, dat doe je met elkaar.”

Inspire als energieboost

”Inspire is voor mij een plek waarin je met collega’s bent en de hectiek van de dag even kan parkeren. Op je werk heb je te maken met issues, die je hier eventueel in vertrouwelijkheid met
elkaar kunt delen. De sprekers zijn interessant, dat is altijd weer spiegelend aan jezelf en daarmee kun je ook de organisatie even onder de loep nemen. De meerwaarde zit ‘m voor mij in het ontmoeten, met elkaar het gesprek voeren en ervan leren. Soms moet je echt wel keuzes maken, want die agenda is enorm drukkend. Maar ik ben altijd blij als ik geweest ben. Dat geeft elke keer weer hernieuwde energie. Ik adviseer mensen die niet aangesloten zijn om deel te nemen, want een breder netwerk hebben met elkaar is gewoon waardevol. De community is ook in praktische zin heel fijn, want soms heb je bijvoorbeeld een document of een protocol nodig. Dan is delen fijn en hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden. Hoe groter de community, hoe meer je elkaar kunt helpen.”

Inspire in drie woorden:
Interessant
Spiegelen
Energieboost

Hartelijk dank aan Helma Laurier, Bestuurssecretaris en compliance officer bij Zorgorganisatie
Norschoten voor dit interview.