Deelnemer aan het woord…

Petra Walsweer, bestuurssecretaris bij Firda

Petra Walsweer is per toeval in het onderwijs terechtgekomen, maar heeft er nooit spijt van gehad. Haar loopbaan begon in het mbo tijdens een periode van fusies, waar ze al sinds de late jaren 80, begin jaren 90 bij betrokken is. Met veel verschillende ervaringen door fusies op diverse locaties, heeft ze ook veel kansen gekregen. Ze gelooft dat naast hard werken en je laten zien, ook een beetje geluk nodig is om vooruit te komen. Haar carrière als bestuurssecretaris is snel gegaan; ze is dankbaar voor de kansen die ze binnen de organisatie heeft gekregen.

”Als je goed je best doet en je werk met passie vervult, kun je veel bereiken. Maar het is ook een kwestie van wat geluk hebben en vooral ook kansen benutten. Als bestuurssecretaris heb ik geleerd dat het vak altijd evolueert. Het draait om vooruitziendheid, structuur en een gezonde dosis analytisch denken. Mijn afkomst als boerendochter heeft me geleerd dat het leveren van kwalitatief goed werk en toewijding de sleutels zijn tot succes. Als ik iets doe, doe ik dat goed; ik tel geen uren. Als je op je plek zit, geeft het werk je energie en voldoening. Elke dag stap ik fluitend naar het werk, vol enthousiasme om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van onze organisatie”, legt Petra uit.

Petra heeft zich altijd gericht op het vooruitdenken, plannen en een kritische antenne, wat essentieel is voor haar rol als bestuurssecretaris. Haar ervaring en diepe kennis van de organisatie helpen haar om de bestuurders en toezichthouders proactief te ondersteunen. Voor het voorbereiden van vergaderingen werkt ze met een proactieve termijnplanning, zodat in het besluitvormingsproces helder is welke beleidsdocumenten op welk moment voor welk overleg worden geagendeerd. Daarnaast kijkt ze ook inhoudelijk mee, houdt ze overzicht en zorgt ze voor een goede verbinding tussen de verschillende organisatieonderdelen. Ze is trots op de organisatie die er nu al staat, zo kort na de fusie en zet haar brede kennis en netwerk ook in als toezichthouder.

Van dualiteit naar diversiteit: Het eerste interlevensbeschouwelijke ROC
Decennialang bestonden het Friesland College en ROC Friese Poort naast elkaar, elk met een eigen denominatie – algemeen bijzonder en christelijk. De twee scholen voor mbo zijn ontstaan tijdens de vorming van de ROC’s in de jaren ’90. Door een fusie kan Firda uitdagingen zoals krimp van het studentenaantal, krapte op de arbeidsmarkt, maatschappelijke en steeds snellere technologische ontwikkelingen het hoofd bieden en bouwen aan sterk en innovatief mbo. Dit resulteerde in het eerste interlevensbeschouwelijke ROC, dat de diversiteit en inclusie in het onderwijs benadrukt.

Firda’s DNA: regionale verbondenheid, vakmanschap, brede vorming en een leven lang leren.
Het DNA van Firda, is doordrenkt van een sterke verbinding met de regio, een focus op toegepaste kennis en brede vorming en een leven lang leren. “Firda staat voor sterk vakonderwijs in de regio Friesland en noordelijk Flevoland. Wij doen echter meer dan het bieden van vakonderwijs. Want leren wat voor mens je wilt zijn is minstens zo belangrijk als het vak dat je uitoefent. Wie blijft leren blijft zich ontwikkelen. Daarbij leren mensen niet alleen op school, maar continu en overal: soms met elkaar, soms van elkaar, van mensen dicht bij je of in de wereld om je heen. Bij Firda leren mensen zichzelf het leven door” zoals beschreven door Petra Walsweer.

Nieuwe inzichten en groei: Inspiratie bij netwerkevenementen zoals Inspire
Petra waardeert de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega-bestuurssecretarissen, zowel binnen als buiten haar vakgebied. Ze beschouwt haar deelname aan netwerkevenementen zoals Inspire als waardevol, omdat het haar in staat stelt om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en om in een vertrouwde omgeving te leren van anderen. Ze moedigt anderen aan om deel te nemen aan dergelijke evenementen en ziet het als een kans om te groeien en bij te dragen aan de professionele gemeenschap.

Hartelijk dank aan Petra Walsweer, bestuurssecretaris bij Firda voor dit interview.