Deelnemer aan het woord…

Evelyn Wielheesen, Bestuurssecretaris bij Jeugdbescherming Gelderland

Van jongs af aan zet Evelyn zich in voor het welzijn van anderen. Evelyn heeft een achtergrond als maatschappelijk werker in de forensische psychiatrie. In die periode heeft ze een Post HBO-opleiding gedaan met als doel gezinsgericht te werken. Hier leerde Evelyn meer over contextueel systemisch denken en werken. Na een reorganisatie is zij als jeugdreclasseerder bij het toenmalige Bureau Jeugdzorg gestart. Daar pakte ze, naast het begeleiden van jongeren, al snel projecten en beleidsmatige werkzaamheden op. Na de transitie van Bureau Jeugdzorg naar Jeugdbescherming Gelderland werd een beroep gedaan op mensen uit het werkveld, zoals Evelyn, om vernieuwingsprojecten op te pakken. Met samenwerkingspartners heeft Evelyn de nieuwe jeugdbescherming geïntroduceerd. ’Hoe werk je samen met lokale teams, hoe zet je vernieuwingen in zoals burgervoogdij, hoe ga je samen reflecteren en daarvoor methodische leerbijeenkomsten beter faciliteren, en hoe werk je samen met de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis daarin.’ ”Het was een pittige klus die parallel liep aan een reorganisatie van 850 naar 350 collega’s waarbij ook de noodzaak voor de zorg door ging”, aldus Evelyn.

Evelyn heeft altijd interesse in mensen en in samenwerken gehad. Na haar opleiding is zij het systemisch werken in gezinnen en in de organisatie gaan toepassen. Kijken naar de vraag achter de vraag; wat betekent het wat iemand zegt of doet, en hoe ben je van invloed op elkaar. Dat werkt ook door in haar huidige rol als bestuurssecretaris.

Pionieren in samenwerking
Evelyn zoekt naar harmonie en naar dat wat bijdraagt in harmonie. Je kunt van mening verschillen maar toch wel samen een besluit nemen. In het werk als reclasseerder heeft zij zich aangewend om vanuit verschillende perspectieven naar iets te kijken en dat past ze ook toe in het managementteam. ”Reflectie is belangrijk om volgende stappen te kunnen zetten”.

Bij Jeugdbescherming Gelderland werken 350 collega’s. In de jeugdbescherming hebben cliënten niet direct zelf een hulpvraag. Er zijn zorgen over onveilig opgroeien en ontwikkelen van een kind, daarvoor is er een maatregel die door de rechter wordt opgelegd. Bij de jeugdreclassering is dit vanwege schoolverzuim of strafbaar gedrag. Bij een ondertoezichtstelling is dat omdat vrijwillige hulp onvoldoende blijkt om de situatie voor veilig opgroeien van een kind te verbeteren. Bij een voogdij kunnen er verschillende redenen zijn waarom ouders geen gezag meer hebben. Dan voert de Jeugdbescherming ook het gezag over die kinderen, van financiën tot juridische vraagstukken en plaatsing. De jeugdbeschermers bezoeken de gezinnen en zetten specifieke hulp in van andere professionele organisaties. Er wordt samengewerkt op casusniveau met het gezin en betrokkenen er omheen, en op teamniveau waar gedragsdeskundige en teamleider onderdeel van zijn. Evelyn: “We streven daarbij een gezamenlijk belang na, en dat is dat het goed gaat met het kind.”

Van Jeugdbescherming naar Kind- en Gezinsbescherming
”Je ziet een beweging van Jeugdbescherming naar Kind- en Gezinsbescherming. Er wordt dan ook gekeken naar het welzijn van ouders en wat zij nodig hebben om hun kinderen veilig op te laten groeien. Dat kan heel divers zijn, bijvoorbeeld op het gebied van verslaving of financiën. Daar dragen wij ook aan bij, maar de samenwerking met andere partners kunnen we op dit onderdeel nog meer versterken. Hier zijn wij ons als Jeugdbescherming ook landelijk verder op aan het inrichten.” De Jeugdbescherming is een professionele organisatie die zich steeds verder ontwikkelt. Er wordt lering getrokken uit de signalen, de klachten of incidenten, wat samenwerkingspartners teruggeven of uit feedback van cliënten. ”Dat is van belang voor deze doorontwikkeling en het zijn van een lerende organisatie.  De ambitie van Evelyn is om, ook vanuit haar huidige functie, bij te dragen aan het sterker vormgeven van het samenwerken met en rond het gezin. In proeftuinen wordt gewerkt met samenwerkingspartners aan het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Een mooie ontwikkeling waarbij professionals van elkaar leren in situaties met het gezin maar ook om het gezin heen.

Sparren met Bestuurssecretarissen
Evelyn sloot zich aan bij Inspire om kennis te maken met collega-bestuurssecretarissen, meer te weten over de wet- en regelgeving, governance, veranderkunde en persoonlijk leiderschap. Evelyn vond hierin een mooie combinatie van de sessies die door Inspire worden aangeboden en het contact met de andere bestuurssecretarissen. ”Ik leerde veel van de casuïstiek en dilemma’s van de andere collega’s. Natuurlijk werkt het bij elke organisatie net iets anders maar dat kan juist ook heel inspirerend zijn. Met dilemma’s hoe je ontwikkelingen met de bestuurders en nieuwe wet- en regelgeving implementeert of hoe je dingen organiseert met of voor een Raad van Toezicht hebben we allemaal te maken. De herkenning hierin is ook heel fijn. Dit geldt ook voor zorgvuldige besluitvorming in organisaties of hoe je de medezeggenschapsraad daarin meeneemt. Het zijn universele dingen die bij een bestuurssecretaris horen. Het is fijn om met elkaar het gesprek aan te gaan. Het forum biedt daar ook mogelijkheden voor.”

Heb je tot slot nog een tip voor de collega’s die de bijeenkomsten wat minder bezoeken? “Gun het jezelf om naar de bijeenkomsten te gaan, anders is de waan van de dag leidend. De thema’s en erover praten met anderen geeft je nieuwe inzichten die je weer meeneemt naar je organisatie.”

Inspire in drie woorden:
Inspirerende thema’s
Ontmoeten
Nieuwe inzichten

Hartelijk dank aan Evelyn Wielheesen, Bestuurssecretaris bij Jeugdbescherming Gelderland voor dit interview.