Het verbinden van bestuur en Zorg bij Anton Constandse

Corine Vreugdenhil, bestuurssecretaris bij Anton Constandse

Corine Vreugdenhil is bestuurssecretaris bij Anton Constandse. Een stichting die zich inzet voor het welzijn van mensen die kampen met psychiatrische kwetsbaarheden, soms gepaard gaand met verslavingen, en die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. De naam ‘Anton Constandse’ voor de zorgorganisatie is een eerbetoon aan de Nederlandse journalist en publicist/filosoof Anton Constandse (1899 – 1985) een prominent vrijdenker en een radicaal humanist. Hoewel zijn gedachtegoed niet direct verband houdt met de zorgsector, werd hij jaren geleden gekozen als symbool vanwege zijn standpunten over vrijheid en de unieke waarde van elk individu.

Anton Constandse bedient een grote groep cliënten, 1.600 personen die gebruikmaken van hun diensten, en heeft een personeelsbestand van bijna 500 medewerkers. Met een omzet van ongeveer 44 miljoen, is het een van de grotere aanbieders van herstelondersteuning, beschermd wonen en ambulante zorg in Haaglanden en de Leidse regio.

De organisatie streeft ernaar om mensen weer grip te geven op hun leven door middel van ondersteuning bij herstel. Dit wordt gerealiseerd door middel van verschillende diensten, waaronder beschermd wonen, ondersteuning thuis en het bieden van zinvolle dagbesteding. Beschermd wonen biedt een oplossing voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen vanwege psychiatrische klachten. Anton Constandse heeft diverse woonlocaties die afgestemd zijn op verschillende doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, en mensen met autisme. Elke locaties hanteert specifieke beleidsregels, bijvoorbeeld rondom het gebruik van alcohol of verboden middelen. Thuis ondersteuning ontvangen kan een belangrijke steun zijn voor mensen die zelfstandig wonen maar door psychiatrische klachten hinder ondervinden in het dagelijks leven. Bij Anton Constandse wordt deze ambulante ondersteuning geboden in de eigen vertrouwde omgeving, totdat de cliënt weer zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren.

De sleutelrol van een bestuurssecretaris
Corine werkt bijna vijf jaar bij Anton Constandse in de rol van bestuurssecretaris en manager bestuursbureau. Ze heeft in die periode vorm en inhoud gegeven aan de (nieuwe) rol van bestuurssecretaris bij Anton Constandse. Het bestuursbureau omvat een aantal ondersteunende- en staffunctionarissen. Haar rol vereist niet alleen kennis van interne processen, maar ook het vermogen om een team te leiden en ervoor te zorgen dat afdelingen soepel samenwerken. Ze is trots op haar team van professionals die zelfstandig, proactief en kwaliteitsbewust elke dag klaar staan voor cliënten en collega’s.

Navigeren in het Zorglandschap
Corine vertelt dat de organisatie te maken heeft met een snel veranderend zorglandschap, gekenmerkt door diverse uitdagingen en ontwikkelingen. Deze omvatten een toenemende zorgvraag, een complexere doelgroep en arbeidsmarktproblematiek. De financiers bepalen welke cliënten recht hebben op welke ondersteuning. Dat kan voor een cliënt soms snel wijzigen, maar ook kan het aanbod van cliënten belangrijk veranderen. Dat kan door een beleidswijziging maar ook door het afbouwen of sluiten van andere zorginstellingen. Daarbij komt dat de gewenste extramuralisering uitdagend is omdat er in de regio Haaglanden een groot tekort is aan zelfstandige woonruimte. Deze ontwikkelingen vragen om flexibiliteit en innovatie binnen de organisatie om de kwaliteit van zorg te waarborgen en financieel gezond te blijven.

Als bestuurssecretaris heb je hierin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een nieuw strategisch plan. Kennis van de veranderingen in het zorglandschap is een vereiste, maar het vraagt ook om vaardigheden om het informatie- en besluitvormingsproces zo goed mogelijk in te richten samen met bestuurder, medezeggenschap en raad van toezicht.

Corine benadrukt dat haar politieke achtergrond goed van pas komt in haar rol als bestuurssecretaris, soms vanwege de benodigde politieke sensitiviteit, maar ook met het oog op toekomstige uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld aanbestedingen of samenwerken met andere ketenpartners.

Inspire: kennisdeling en reflectie
Corine over het Inspire netwerk: ”via het Inspire netwerk kan ik makkelijk vragen stellen en kennis delen met andere bestuurssecretarissen in de GGZ-sector. Het voelt veilig en vertrouwd om met anderen te sparren en van elkaar te leren.” Ze selecteert evenementen op basis van haar agenda en prioriteiten, en benadrukt het belang van reflectie en kennisdeling, niet alleen op inhoudelijk gebied, maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en observaties binnen haar functie. Corine noemt Inspire een platform waar je informatie kunt halen, kennis kunt delen, en kunt reflecteren op je eigen functioneren. Ze waardeert vooral de mogelijkheid om met andere bestuurssecretarissen te sparren over universele vraagstukken zoals leidinggeven, sturing, betrokkenheid en advisering, ongeacht in welke zorgorganisatie ze werken.

Hartelijk dank aan Corine Vreugdenhil, bestuurssecretaris bij Anton Constandse voor dit interview.