Deelnemer aan het woord…

Anita Haneman, Bestuurssecretaris bij Caparis

Caparis is een van de grootste sociale werkbedrijven van Nederland. Het bedrijf heeft de ambitie om een volledig circulair talentbedrijf te worden. Daarmee willen zij bijdragen aan een betere wereld. Zo wil Caparis volledig CO2 neutraal zijn, hun wagenpark volledig verduurzamen en de eerste zijn die de 8.000 zonnepanelen op het eigen dak kan recyclen. Dit doen zij met de mensen die op eigen kracht de arbeidsmarkt niet kunnen bereiken. Een maatschappelijke missie waar Anita Haneman haar unieke bijdrage aan het grotere geheel levert.

Anita is adviseur en secretaris van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Ze heeft commerciële economie en communicatie gestudeerd, is vrij breed in communicatie opgeleid. Haar vorige banen waren ook in ziekenhuizen en bij een grote gemeente als communicatie- en HR-adviseur. In haar projecten kreeg zij veel te maken met communicatie, herontwerp van processen of reorganisaties; rode draad waren de organisaties waar een grote veranderopgave lag, met vraagstukken als hoe je het proces zo kunt organiseren dat de mensen betrokken worden. Hoe werken we samen, hoe zorgen we voor goede besluiten. Wat vraagt de verandering van de organisatie, wat vraagt dit van de mensen. Anita: ”Heel kort samengevat zorg ik er nu ook voor dat de juiste gesprekken aan de juiste tafel met de mensen en de juiste informatie plaatsvinden.”. Anita is het liefst werkzaam voor maatschappelijk betrokken organisaties.

Het talentenhuis als methodiek
”Er zijn veel sociaal ontwikkelbedrijven in Nederland. Het is een sector die erg in beweging is. Wij noemen onszelf geen sociaal ontwikkelbedrijf maar een talentbedrijf. “Waar talent tot bloei komt, wordt de wereld mooier.” Daar geloven we in. Talentontplooiing is daarom onze grootste ambitie. Om hier gericht invulling aan te geven en iedereen op dezelfde manier aan talentontwikkeling te laten werken is Talenthuis Caparis opgezet, gebaseerd op het huis van werkvermogen. We beschouwen dit als een persoonsgebonden huis met op de begane grond de gezondheid en vitaliteit, op de eerste verdieping de talenten en competenties, op de tweede verdieping de eigen drijfveren en daarboven het werk. Wanneer je op al die verdiepingen in je huis de boel op orde hebt of die stap kunt zetten dan zul je zien dat je op je werk beter inzetbaar bent. Deze methode hanteren we nu twee jaar en het dringt steeds dieper door tot in de vezels van het bedrijf.” ”Waar wij ons ook mee onderscheiden is dat wij een behoorlijke passie hebben voor duurzaamheid. Wat wij doen is de uitdagingen van de arbeidsmarkt verbinden aan de energietransitie. Voorbeelden zijn afgeschreven zonnepanelen die wij op een duurzame manier vergruizen of het monteren van kleine elektrische autootjes die bijvoorbeeld in de zorg gebruikt worden. Daarmee creëer je werk dat ook echt van maatschappelijke waarde is.”

Uitdagingen
De sector staat voor grote uitdagingen. De wet sociale werkvoorziening is opgehouden te bestaan. Dit betekent dat er geen SW’ers meer instromen. Daarbij is in de CAO SW een RVU-regeling opgenomen dat een SW’er vervroegd met pensioen kan gaan. Daardoor is er een versnelde krimp in de sector en staat de financiering onder druk. Anita: ”We kunnen ook van betekenis zijn voor nieuwe doelgroepen die vanuit de gemeente komen, zoals mensen met een Banen-afspraak-baan of statushouders. Voor ons is het wel een uitdaging om de breedte van de werksoorten en de mogelijkheden om mensen ontwikkelplekken te bieden in de lucht te houden voor de mensen die dat echt nodig hebben. Dat doen we samen met acht gemeenten in onze regio, onze opdrachtgevers.

Ik heb er in mijn werk profijt van dat ik bij een gemeente heb gewerkt. Ik snap hun dilemma’s, hoe hun organisatie en besluitvorming eruitziet. Dit helpt om verbindingen te leggen.”

Het Inspire netwerk
Binnen een half jaar nadat ik begon in deze baan was ik al lid. Het helpt om kennis op te bouwen en uit te wisselen. In mijn werk helpt het om mij te laten inspireren door anderen. Inspire biedt kennissessies maar ook sessies die op persoonlijke ontwikkeling zitten. Dat heeft mij erg geholpen om mij te positioneren als bestuurssecretaris. Het is ook een soort ijkpunt geweest: zijn we op de goede weg, doe ik daar als bestuurssecretaris de goede dingen in?

Tot slot nog een advies voor de nog niet deelnemers. ”Het geeft je een paar keer per jaar de rust om boven jezelf en je werk te hangen, door nieuwe inzichten aangereikt te krijgen. Als bestuurssecretaris kom je ook voor dilemma’s te staan die je in eigen organisatie niet kunt delen. Dan is het fijn om daarover te sparren met collega’s die heel erg herkennen waar jij tegenaanloopt.

Hartelijk dank aan Anita Haneman, Bestuurssecretaris bij Caparis voor dit interview.

——————————————————————————————

Bij Caparis zijn van de doelgroep 1800-1900 mensen aan het werk. Met 150 mensen in de staf- en kaderfuncties. Caparis is een groot sociaal ontwikkelbedrijf in Nederland. Zij werken voor 8 gemeenten waarvan 4 gemeenten ook aandeelhouder zijn. Hier een prachtig filmpje van Caparis, https://www.youtube.com/watch?v=qvcgNhXxZy4