Deelnemer aan het woord…

Nicky Linskens, bestuurssecretaris bij MIK & PIW groep

Eén van de drijfveren van Nicky Linskens, bestuurssecretaris bij MIK & PIW groep is eraan bijdragen dat mensen soms over hun eigen schaduw heenstappen en nog meer bereid zijn om samen te werken ten behoeve van het collectieve belang. Ze maakt deel uit van het MT, is inhoudelijk adviseur van de bestuurder, heeft een voorbereidende en verbindende rol in de ondernemingsraad en Raad van Toezicht en stuurt het team beleid & kwaliteit en marketing & communicatie aan. “Zo verbind je tussen de verschillende gremia”, aldus Nicky.

Nicky voelt zich op haar plaats bij MIK & PIW groep. De daadwerkelijke kracht van de organisatie is dat wat telt voor haar. Naast het hebben van een maatschappelijk doel (bijdragen aan iets moois omdat je gelooft in de missie en de visie) is de organisatie bereid om het niet zo zeer anders te doen maar echt vanuit de klant te denken. MIK & PIW Groep gelooft in het verhaal van kanskracht, de mensen die in dienst zijn dragen daaraan bij, waarbij de organisatie ondergeschikt is. Zo is er een inhoudelijke verbinding tussen sociaal werk, kinderopvang en het onderwijs.

Stip op de horizon
MIK & PIW groep zet zich in om de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen te vergroten. MIK & PIW groep investeert in een goede ontwikkeling van kinderen en in preventie van wijkbewoners. Daarmee voorkomen of stimuleren zij dat kinderen opgroeien tot sterke burgers die vol kansen zitten en grip hebben op hun eigen leven. Zij weten wat ze goed kunnen, kunnen hun talenten goed benutten en daarmee een bijdrage leveren aan de samenleving. MIK & PIW groep is een koepelorganisatie die bestaat uit het Centrum voor Jeugd en Gezin, Knooppunt Informele zorg, Ecsplore, Spelenderwijs, MIK Kinderopvang en Partners in Welzijn,

Nicky vult aan: ”Wij willen die onmisbare rol hebben in de ontwikkeling van kinderen en in het vergroten van kansen voor mensen. Binnen onze kinderopvang gaat daarbij ook de aandacht uit naar de kinderen die we niet kunnen bereiken, zoals de kinderen die niet naar de opvang gaan. Samen met het onderwijs willen we vormgeven aan een rijke ontwikkeldag voor alle kinderen.

Zuid-Limburg is een regio met een duidelijke gezondheidsachterstand en er speelt ook armoede. MIK & PIW groep is een maatschappelijke organisatie waarbinnen gewerkt wordt met zes stichtingen, gericht op Kinderopvang en Sociaal Werk. Vanuit de stichting Ecsplore is er bijvoorbeeld een programma ontwikkeld ‘superfit’ dat gericht is op bewegen en gezonde voeding binnen de kinderopvang. Een ander voorbeeld is het programma School & Omgeving, dat wordt gesubsidieerd door de overheid om te investeren in de wijken die lager scoren op sociaaleconomische resultaten. Met die financiering wordt een naschools aanbod ontwikkeld ook voor kinderen die niet naar de opvang gaan.

De bestuursrol
Eerder werkte Nicky als beleidswerker binnen de ouderenzorg (Sevagram in Zuid-Limburg) en later bij de eerstelijnszorg organisatie (SGE). Nicky kwam in aanraking met het internationale Planetree concept, dat staat voor mensgerichtheid door Betere Zorg, een Helende omgeving en een Gezonde organisatie. Ze bezocht ziekenhuizen die dat label behaald hebben en mocht samen met een collega naar een congres hierover in Amerika. Het jaar daarop ontmoette zij een bestuurssecretaris van een ziekenhuis en dat leek haar een interessante baan. Met haar studie gezondheidswetenschappen was zij al voornemens om een bijdrage te leveren aan de zorg vanuit de proces gedachte. Na een staffunctie bij SGE te hebben vervuld startte Nicky haar baan als bestuurssecretaris bij MIK & PIW groep. Zij heeft daarbinnen de ambitie om intern de missie en visie zodanig door te ontwikkelen zodat eenieder zijn of haar bijdrage ziet in Kanskracht.

Waarom Inspire?
Nicky legt uit: ”Bestuurssecretaris blijft een functie waarvan je er maar één hebt in de organisatie en die binnen elke organisatie anders wordt ingevuld. Van elkaar kun je leren en dat verrijkt je gewoon. Zaken waar je mee worstelt zijn voor anderen herkenbaar, ook als iemand in een totaal andere organisatie zit. Dat is fijn om met elkaar te delen en te bespreken. Het draagt bij aan je ontwikkeling. Er zijn altijd interessante thema’s die je aan het denken zetten. Hierop kan ik terugpakken als ik in een bepaalde situatie zit. Je hebt direct toegang tot een netwerk met mensen waar je anders niet mee in aanraking zou komen. Als ik vraagstukken heb, bijvoorbeeld op juridisch vlak, zoek ik contact met een jurist uit het netwerk.”

Tot slot nog een tip van Nicky: ”Je bent misschien alleen in je rol in de organisatie maar niet alleen binnen het netwerk. Er zijn veel mensen met een vergelijkbare rol en in dat kader kun je sparren en van gedachten wisselen. Dat geldt ook voor de thema’s waarmee je wordt geconfronteerd. Het is interessant en het verrijkt je. Kom een keer meelopen, er is 4x per jaar zo’n themadag.”

Hartelijk dank aan Nicky Linskens, bestuurssecretaris bij MIK & PIW groep voor dit interview.