Deelnemer aan het woord…

Jacqueline aan de Stegge – directiesecretaris bij Veiligheidsregio Twente

 

Jacqueline werkt als directie- en bestuurssecretaris bij Veiligheidsregio in de provincie Overijssel, specifiek in Twente. Deze veiligheidsregio omvat 14 gemeenten en wordt geleid door 14 burgemeesters. Ze legt uit dat volgens de wet burgemeesters automatisch deel uitmaken van het bestuur van een veiligheidsregio. Hun verantwoordelijkheden omvatten onder andere openbare orde en veiligheid, inclusief toezicht op politie en brandweer. Naast haar taken als directiesecretaris speelt Jacqueline ook een essentiële rol als coordinator bedrijfsvoering van veiligheidsregio Twente en stuurt ze een team van communicatie-adviseurs, juristen en managementondersteuners aan.

”Rampen betekenen dat er veel, ja ik noem het even coördinatoren, bij ons in dienst zijn die de gehele keten van geneeskundige zorg, tot brandweerzorg, bevolkingszorg en crisiscommunicatie coördineren,” legt Jacqueline uit. “Voor de geneeskundige keten moet je dan bijv. denken aan het niveau van huisartsenposten tot aan verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, de ambulancedienst, de traumaheli, alles. In het geval van een groot ongeluk of incident, moet die hele zorgketen vloeiend in elkaar overlopen. Het is van cruciaal belang dat alle betrokken partijen op één lijn zitten en de nodige informatie effectief wordt gedeeld.”

Noodzakelijke Schakel: Coördinatie van Bestuurlijke Taken binnen de Veiligheidsregio
Als bestuurssecretaris vervult Jacqueline een sleutelrol binnen de veiligheidsregio. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van bestuursvergaderingen, het opstellen van agenda’s en notulen, en het adviseren van het bestuur over juridische en bestuurlijke aangelegenheden. Daarnaast fungeert ze als schakel tussen het bestuur en de verschillende afdelingen binnen de veiligheidsregio, waarbij ze ervoor zorgt dat beslissingen en beleid naadloos worden geïmplementeerd. Haar rol vereist een grondige kennis van wet- en regelgeving, een scherp oog voor detail en uitstekende communicatieve vaardigheden, eigenschappen die Jacqueline met enthousiasme en toewijding vervult.

Daarbij is Jacqueline algemeen commandant communicatie in de crisisorganisatie. Ze coördineert de gehele communicatie tijdens grote incidenten, van de communicatie plaats incident tot de communicatie door de burgemeester. Hoewel ze niet direct betrokken is bij operationele taken, speelt ze een cruciale rol bij het organiseren van de respons naar de verschillende partijen. Zo draagt ze waardevol bij aan de veiligheid en het welzijn van de inwoners van haar regio.

Veiligheidsregio’s: Samenwerking, Technologie en Proactief Beleid
De veiligheidsregio omvat niet alleen de brandweer, maar verstrekt ook advies aan burgemeesters over diverse veiligheidskwesties, zoals ondermijning, diefstal en zorgfraude. De veiligehidsregio werkt veel samen met andere partijen waaronder politie, onderwijsinstellingen en nutsbedrijven. Ze benadrukt het belang van samenwerking en het proactief anticiperen op ontwikkelingen binnen de regio, zoals toenemend gevaarlijk transport via het spoor.

Binnen de veiligheidsregio waar Jacqueline werkt, speelt ook geavanceerde technologie een cruciale rol in het monitoren en beheren van noodsituaties. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van drones. Deze drones worden ingezet voor verschillende doeleinden, zoals het verkennen van moeilijk bereikbare of gevaarlijke gebieden, het in kaart brengen van de omvang van een incident en het bieden van realtime beelden aan de hulpdiensten ter plaatse. Dankzij de wendbaarheid en het observatievermogen van drones kunnen hulpverleners sneller en effectiever reageren, wat bijdraagt aan een betere coördinatie en beheersing van noodsituaties.

Jacqueline beschrijft haar werk als zeer gevarieerd en bevredigend. Ze geniet van het feit dat ze betrokken is bij verschillende aspecten van de organisatie en haar vermogen om effectief te communiceren met mensen op alle niveaus. Haar werk voor de veiligheidsregio heeft een praktisch aspect, omdat het bijdraagt aan de veiligheid en het welzijn van de inwoners van de regio.

Een Blik op Inspire’s Impact en Waarde
Jacqueline is al drie jaar lid van het netwerk bij Inspire. Ze waardeert vooral de mogelijkheid om te delen en te leren van collega’s, vooral omdat haar functie als directiesecretaris vaak eenzaam kan zijn. Het platform biedt haar de gelegenheid om zowel inhoudelijk als persoonlijk te groeien door middel van interactieve en praktijkgerichte sessies. Zo heeft ze bijvoorbeeld deelgenomen aan discussies over leiderschap en personeelsbinding en heeft ze zelfs praktische training gekregen over het gebruik van AI in haar werk. Jacqueline benadrukt de waarde van het netwerk voor het delen van kennis en ervaringen en benadrukt dat de interactieve en relevante sessies het lidmaatschap bij Inspire extra waardevol maken.

Hartelijk dank aan Jacqueline aan de Stegge, directiesecretaris bij Veiligheidsregio Twente voor dit interview.