“Het Inspire netwerk is mijn lijntje naar buiten. Dat de deelnemers aan onze kennisgroep heel verschillende personen zijn, werkzaam bij organisaties in heel verschillende sectoren, dat is wat voor mij meerwaarde geeft. Het geeft inspiratie vanuit de breedte, een echte outside-in blik die aanvult wat ik binnen de eigen sector hoor. Naast de inleidingen hecht ik daarom veel waarde aan de dialoog die ontstaat. Het geeft mij energie om de opgehaalde inzichten te vertalen naar mijn eigen werksituatie, het verrijkt mij persoonlijk én de organisatie waar ik zelf voor werk.

Ir Wouter Schram
Senior beleidsadviseur control

“De bijeenkomsten van Inspire zijn voor mij altijd een moment van bezinning en reflectie. Hoe doe ik het en hoe doen anderen het? Daar haal ik energie uit en er ontstaan nieuwe ideeën.”

Kenrick Bremer
Concern Controller RET

“Vrijwel direct na de start in mijn nieuwe functie (in 2016) ben ik lid geworden van Inspire. De bijeenkomsten geven mij de gelegenheid om even afstand te nemen van mijn eigen organisatie, ervaringen te delen met andere FSSC-managers en kennis over nieuwe ontwikkelingen op te doen. Een breed scala van onderwerpen passeert de revue, vaak begeleid door externe deskundigen. Via deze bijeenkomsten heb ik ook contact opgedaan met een collega uit dezelfde branche, waarmee ik wat vaker spar. Prettige bijeenkomst voor mij als RA is dat deze bijeenkomsten ook nog meetellen voor mijn PE-verplichtingen.”

Korstiaan Rietveld
Director FSSC BAM Bouw en Vastgoed

“De netwerkbijeenkomsten van Inspire gaan over relevante en actuele onderwerpen. Vaak zijn interessante sprekers aanwezig om de onderwerpen meer diepgang te geven. Ik kijk uit naar het moment dat de bijeenkomsten weer fysiek mogen, zodat de informele momenten om ervaringen te delen weer terug zijn. Deze momenten om na te praten met vakgenoten zijn namelijk zeer waardevol.”

Ingrid Timmermans
Concerncontroller, NHTV Hogeschool Breda

“Netwerken zit niet in mijn DNA, maar uiteraard snap ik nut en noodzaak. En Inspire is een club die vooral het nut van netwerken naar boven brengt. Je legt contacten en je leert van elkaar. Het is een manier om vooral breder te denken dan alleen die rechte lijn vooruit, naar de stip op de horizon. Een zijweg is geen omweg, maar een verkenning van alternatieven die je niet tegenkomt als je in je eentje een probleem wil oplossen. En Inspire biedt die zijweg. Oh, en tot slot, met een grap en een glimlach komt je een eind. Daarom nu maar deze foto erbij!”

Johan Tuk
CFO Koninklijke Doeksen

“Het is leuk en interessant om in de vaste kennisgroepen vakgenoten te leren kennen en met hen van gedachten te wisselen. Daarnaast zijn geregeld extra sessies buiten de vaste kennisgroep over aanpalende onderwerpen. Dit geeft samen een frisse afwisseling van vakinhoudelijke verdieping en verbreding.”

Nissim Smit
Manager Risk & Compliance Cannock Chase

“Het Inspire lidmaatschap stelt mij in staat op gezette tijden in het jaar kennis op te doen of te sparren met vakgenoten op een informele manier die het best bij mij past. Mijn netwerk is hierdoor vergroot en daar ik heb er waardevolle contacten aan over gehouden”

Bart-Jan Beerens
General Manager FSSC Boskalis