(Tussen)resultaten individuele bezoeken Bestuurssecretarissen

passion led us here

In de afgelopen periode hebben we inmiddels al 22 Bestuurssecretarissen, werkzaam in diverse uiteenlopende branches,  bezocht om ons nieuwe initiatief op het gebied van organisatieontwikkeling, Inspire Inc, te toetsen.  En diverse bezoeken met overige leden waren al gepland of zouden worden gepland, echter COVID-19 noopte ons allen tot een pas op de plaats.

Op onze initiële vraag of het logisch is om deze dienstverlening vanuit Inspire te bieden aan de organisaties van onze leden werd 18 van de 22 keer positief geantwoord. Een heel hoge score die ons aanmoedigt om door te gaan!

Het waren verder bovenal mooie en open gesprekken. Over het bij tijd en wijle solistische karakter van de functie. Over de mogelijkheid om de functie te kneden naar persoonlijke talenten. Opvallend was dat de Bestuurssecretaris in veel organisaties meerdere rollen heeft: van het aansturen van de communicatieafdeling tot en met het als troubleshooter en Statutair Directeur aansturen van een BV.

Organisaties in beweging

Al doorpratende over de organisatiecontext, bleek dat alle organisaties in ontwikkeling zijn. Aanleiding is een fusie, wisseling in bestuur of management, het herijken van de strategie, krapte op de arbeidsmarkt of het worstelen met gebrek aan eigenaarschap bij de medewerkers. Veel gesprekspartners gaven aan op de een of andere manier bij deze ontwikkelopgave betrokken te zijn: hetzij vanuit hun formele rol als Bestuurssecretaris, hetzij vanuit persoonlijke interesse of gevoel van betrokkenheid.

In de loop van de gesprekken kwamen wij er tevens achter dat de rode draad in de diverse organisaties het zoeken naar de juiste vorm van leiderschap hierin is. Wetende dat de macht op bestuurlijk niveau vooral wordt ingegeven door de eigen bezieling en het voorbeeldgedrag in plaats van hiërarchische positie. In één van de laatste gesprekken ontstond voor dit leiderschap de term ‘Meesterschap’, als belangrijkste succesfactor bij de ontwikkeling van de organisatie.  Hoe waardevol zou het zijn om samen met elkaar, maar ook met de bestuurders en andere stakeholders op zoek te gaan naar voorbeelden van Meesterschap in Organisatie-ontwikkelvraagstukken?  We komen hier in het vervolg graag op terug!

Een nieuwe lente en een nieuw geluid … dachten we

Zelf waren we zo geïnspireerd door bovengenoemde gesprekken, dat we deze actief wilden gaan faciliteren en in deze community wilden gaan delen. Er ontstond bij de (team)coaches van Inspire Inc het idee van het houden van periodieke A4-dialogen tussen twee Bestuurssecretarissen over de ontwikkelingen in hun rol en organisatiecontext.

COVID-19 besloot anders en heeft onze plannen voor nu doen wijzigen.

Een ander support-geluid

We hebben besloten een aantal korte, effectieve interventies als inspiratie te bieden. Om de teamspirit in je organisatie hoog te houden of samenwerken op afstand soepel(er) te laten verlopen bijvoorbeeld. Of wellicht vind jij het zelf prettig om -via Zoom, Skype of telefoon- 1 op 1 te sparren over dat wat jou in deze onwerkelijke weken bezighoudt. Komen de thuismuren op je af, of word je van werk én kinderen thuis gillend gek. Maak je je zorgen over de gezondheid van de mensen om je heen, of vraag je je af hoe je hen op afstand de juiste aandacht kunt blijven geven. Bekruipen jou grote vragen over hoe je op dit moment geïnspireerd aan het werk kunt blijven of hoe je baan er uitziet als de coronamaatregelen voorbij zijn. Of zie je een collega langzaam onderuit gaan en gun je hem of haar een moment van prettig sparren.

Wij bieden de komende weken elke week vijf Bestuurssecretarissen kosteloos onze cumulatief 50 jaar kennis, ervaring en inspiratie op het gebied van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Want delen = inspireren, ook op afstand. Geef je vraag aan bij Leon Dorgelo. Overigens tref je op de website van Inspire alle informatie over Inspire Inc aan.

Een rustige zomer en een nieuw geluid… vertrouwen we

Want … onze dialoogplannen blijven bestaan. We geven graag woorden aan jouw inspiratie. Wil jij jouw ervaringen in een dialoog delen? Weet je welkom! Stuur een bericht naar Leon Dorgelo (leon@inspireprofessionals.nl) en we nemen contact met je op.

De resultaten in getallen

Bezochte branches

In totaal hebben we 22 van onze leden bezocht bij evenveel organisaties, onderverdeeld in vijf branches.

 • Onderwijs (primair, voortgezet en hoger onderwijs) (6)
 • Overig (1)
 • Justitie (2)
 • Woningcoöperaties (3)
 • Zorg (GGZ, Ziekenhuizen, VVT) (10)

Organisatie-ontwikkelthema’s op bestuurlijk niveau

De volgende thema’s kwamen in onze gesprekken terug:

 • Leiderschap & ontwikkelen (management)teams (12)
 • Strategie-alignment en doorleven (8)
 • Zelforganisatie & eigenaarschap (5)
 • Vergroten aantrekkelijk werkgeverschap (5)
 • Samenwerken tussen afdelingen en in de keten (5)

Belangrijkste thema’s

Voor meest bezochte branches Onderwijs en Zorg zijn de belangrijkste thema’s:

 • Onderwijs: strategie-alignment en leiderschap (elk 2 keer genoemd)
 • Zorg: strategie-alignment, leiderschap en vergroten aantrekkelijk werkgeverschap (elk 4 keer genoemd)

Externe ondersteuning

Op onze vraag of er gebruik wordt gemaakt van externe adviseurs ter ondersteuning, gaven 16 Bestuurssecretarissen aan dat zij bij één of meerdere trajecten gebruik maken of recent gebruik hebben gemaakt van externe ondersteuning. Branche- specifieke ervaring werd samen met ervaring met het desbetreffende thema als belangrijkste selectiecriteria genoemd, belangrijker dan de grootte van het adviesbureau.