Inspire Inc

passion led us here

Inspire Inc, een nieuw initiatief van Inspire

Vijf vragen aan Robert van Gemert, oprichter van Inspire, over het nieuwe initiatief Inspire Inc dat hij onder meer met organisatiecoach en Inspire-collega Alexander Berkhoff is gestart.

Waarom Inspire Inc?

“Inspire Inc is spontaan ontstaan vanuit de behoefte van de leden van Inspire. Ik kom in veel organisaties en eigenlijk merk ik dat iedereen worstelt met de onderlinge verbinding. Mensen die elkaar maar moeilijk kunnen vinden, bijvoorbeeld omdat de organisatie is verkokerd of omdat collega’s op intermenselijk niveau niet genoeg tijd voor elkaar nemen. En vanuit mijn gesprekken met leden van Inspire hierover, kreeg ik opeens vanuit verschillende organisaties de vraag om hen hiermee te helpen.“

Waarin onderscheiden jullie je?

”Wij geloven dat het eigenaarschap van een verandering in de organisatie zelf thuishoort. Ons inzetten betekent bijvoorbeeld het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de eigen medewerkers, waarbij zij leren zichzelf vast te pakken. Wij zijn de geleiders die de onderstroom en bovenstroom met elkaar verbinden. Onze adviseurs en coaches stellen zichzelf als voorbeeld van het gedrag dat we vragen aan deelnemers en durven daarin kwetsbaar te zijn.“

Wat is Inspire Inc?

“Inspire Inc is een team van ervaren adviseurs en coaches, die organisaties daadwerkelijk verder helpen. Zij begeleiden bij leiderschapsvraagstukken, het implementeren en doorleven van organisatie strategieën, cultuurvraagstukken en het vergroten van eigenaarschap bij medewerkers. Aan een groot aantal leden van Inspire hebben wij deze dienstverlening voorgelegd en hun feedback gevraagd. Zo hebben wij gezamenlijk de dienstverlening gevormd en vervolgens de juiste coaches erbij gezocht.”

Wat merken de leden van Inspire van Inspire Inc?

“Inspire Inc is een additionele dienstverlening van Inspire voor leden toepasbaar binnen hun eigen organisatie. We willen dat graag delen omdat we denken dat het leuk en leerzaam is. Bijvoorbeeld via de Inspire community, een nieuwsbrief of via Linkedin. Daarnaast begeleiden de professionele coaches van Inspire Inc ook een aantal van de kennissessies, waardoor de kwaliteit van deze bijeenkomsten verder omhoog zal gaan, en gaan zij aanvullende themasessies organiseren.”

Waar droom je van?

“Mijn missie in het leven is om professionals, en dus ook de organisaties waarin die professionals werkzaam zijn, te faciliteren in duurzaam geluk. Daarin van toegevoegde waarde zijn, daar droom ik van!”