Sophie Bastijn – van den Bergh

“Ik ben vanaf de oprichting lid van Inspire en ga met veel plezier naar de bijeenkomsten. Het geeft mij de gelegenheid om even los te komen van Amarant en ervaringen te delen met andere bestuurssecretarissen. Hoe vullen zij hun rol in en wat kan ik daarvan leren? Ook de sprekers brengen inspiratie en schetsen nieuwe ontwikkelingen en/of theoretische modellen. Inspire biedt mij een mooi evenwicht in het bijhouden van de theorie, intervisie en netwerken.”