Ron Willems

“Elke keer is het een verrassing te ontdekken dat er vrijwel dezelfde vraagstukken zijn bij de collega’s van andere branches en dat de oplossingsrichtingen mijlenver uit elkaar lopen. Wat ik een normale gang van zaken vind, laat bij de ander de wenkbrauwen optrekken. Secretarissen kunnen het zich zo moeilijk maken”.