Korstiaan Rietveld

“Vrijwel direct na de start in mijn nieuwe functie (in 2016) ben ik lid geworden van Inspire. De bijeenkomsten geven mij de gelegenheid om even afstand te nemen van mijn eigen organisatie, ervaringen te delen met andere FSSC-managers en kennis over nieuwe ontwikkelingen op te doen. Een breed scala van onderwerpen passeert de revue, vaak begeleid door externe deskundigen. Via deze bijeenkomsten heb ik ook contact opgedaan met een collega uit dezelfde branche, waarmee ik wat vaker spar. Prettige bijeenkomst voor mij als RA is dat deze bijeenkomsten ook nog meetellen voor mijn PE-verplichtingen.”