Sophie Bastijn – van den Bergh

“Ik ben vanaf de oprichting lid van Inspire en ga met veel plezier naar de bijeenkomsten. Het geeft mij de gelegenheid om even los te komen van Amarant en ervaringen te delen met andere bestuurssecretarissen. Hoe vullen zij hun rol in en wat kan ik daarvan leren? Ook de sprekers brengen inspiratie en schetsen nieuwe … Meer lezen

Sander van Waes

“De netwerkbijeenkomsten van Inspire geven mij de kans om in een ongedwongen sfeer aan de hand van actuele en interessante thema’s kennis en ervaringen met andere bestuurssecretarissen uit te wisselen”.

Wilbert van Bakel

“Naast de inspirerende sprekers, zijn vooral de informele momenten waarop je ervaringen kunt delen met collega bestuurssecretarissen erg waardevol.”

Veronique Veldhuis

“De bijeenkomsten van Inspire leveren mij veel inspiratie en nieuwe inzichten op. Heel goed om af en toe buiten de dagelijkse hectiek met collega’s te kunnen klanken en Inspire slaagt er steeds weer in interessante sprekers voor onze groep te zetten, met veel ruimte voor dialoog”.

Ron Willems

“Elke keer is het een verrassing te ontdekken dat er vrijwel dezelfde vraagstukken zijn bij de collega’s van andere branches en dat de oplossingsrichtingen mijlenver uit elkaar lopen. Wat ik een normale gang van zaken vind, laat bij de ander de wenkbrauwen optrekken. Secretarissen kunnen het zich zo moeilijk maken”.